חיפוש
  • יעל חביב

גלי צהל משפחה גרעינית- בדידות

https://www.facebook.com/Haviv.Yael/videos/pcb.698227383908390/2011016125868068/?type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARCduhAJKFWapWMCKYVwcHCYHlmzoMS_AmHg28Tfs2grJEiE_ZAkUSDlbetzuPT1YCQfPfEQhaoHpBjM


ועל הדרך גם תצטרפו לקבוצת https://www.facebook.com/groups/yaelhaviv/?ref=group_header21 צפיות

@ Yael Haviv 2018